Voedselveiligheid

 

Overheid en consument stellen steeds hogere eisen aan onze voeding. Dit betekent een groter bewustzijn ten aanzien van de producten die men eet en drinkt en een kritische houding ten aanzien van productiewijze en de gevolgen hiervan voor het milieu.

Wie is verantwoordelijk?

Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om aan de eisen te voldoen. Dit geldt voor zowel de wettelijke overheidsnormen als voor de specifieke eisen die consumenten hanteren. Als het om voeding gaat mag het vertrouwen van onze consumenten niet worden beschadigd.

Royal Coffee & Tea en kwaliteit

Middels eigen kwaliteitsborgingssystemen toont Royal Coffee & Tea aan dat volledig aan de eisen van de overheid en de wensen van de consument wordt voldaan.

Kwaliteit binnen Royal Coffee & Tea begint bij de oorsprong en wordt tijdens het hele proces gehandhaafd: in de grondstoffen, productieprocessen, de eindproducten en in onze houding ten aanzien van het milieu. Tot slot leeft kwaliteit volop binnen de Royal Coffee & Tea organisatie en onder de medewerkers van Royal Coffee & Tea.

 

Royal Coffee & Tea Innovations B.V is gekwalificeerd voor de laatste versie van de IFS, versie 7

 

Informatie over het certificaat IFS

De aangesloten leden van de Duitse retailfederatie - Hauptverband des DeutschenEinzelhandels (HDE) - en de Franse tegenhanger - Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) - hebben een standaard geschreven voor de voedselveiligheid en kwaliteit van private label producten. Deze standaard heet de International Food Standard (IFS) die bedoeld is om de systemen voor voedselveiligheid en kwaliteit te beoordelen volgens een uniforme benadering. Deze standaard is van toepassing voor alle verwerkingsfases van de voedselproductie.

De standaard is voor een groot deel gelijk aan de BRC standaard. De IFS standaardgaat op een aantal onderdelen iets verder dan de BRC standaard. De structuur van het IFS systeem is: kwaliteitsmanagementsysteem, directieverantwoordelijkheid, management van middelen, realiseren van het product en tenslotte meting, analyse en verbetering.

De basisdoelstellingen van de IFS zijn:

- een algemene kwaliteitsstandaard opzetten met een uniform beoordelingssysteem;
- werken met geaccrediteerde certificatie-instellingen en gekwalificeerde auditoren;
- zorgen voor vergelijkbaarheid en transparantie door de hele keten;
- reductie van kosten en tijd voor zowel de leveranciers, als de retailers.

 Informatie over het certificaat Sedex.

Sedex is een internationale organisatie die de prestaties ten aanzien van duurzaamheid van haar leden verzamelt. Sedex spitst zich toe op arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, het milieu en bedrijfsethiek.

Wanneer je toegang wilt en lid bent van de Sedex SAQ, kun je dit aanvragen via info@rtci.nl

Royal Coffee & Tea Innovations is sinds 2013 lid van Sedex. We hebben daarom ook de SAQ (Self Assessment Questionnaire, oftewel zelfverklaring) van Sedex ingevuld. Je kunt ons nu dus ook vinden op deze website (http://www.sedexglobal.com/). Royal Coffee & Tea Innovations is gecertificeerd voor de MVO prestatieladder niveau 4.