Ethische grondbeginselen

Ethische grondbeginselen van Royal Tea & Coffee Innovations

 

Deze beginselen zijn voor de volgende thema’s:

 

  1. Loyaliteit: vertrouwen staat centraal in al onze relaties, zowel met onze klanten als met onze medewerkers.
  2. Respect voor iedereen: we respecteren en waarderen ieders keuze, los van herkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en levenskeuze. We houden ons ook aan de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’.
  3. Transparantie: we zorgen ervoor dat onze klanten, medewerkers en aandeelhouders steeds nauwkeurig en duidelijk geïnformeerd worden over onze producten en diensten. 
  4. Commerciële integriteit: we treden op tegen alle praktijken die indruisen tegen eerlijkheid, integriteit en gelijkheid.
  5. Corruptie en oneerlijke concurrentie door een van onze medewerkers wordt niet geaccepteerd, hetgeen geldt voor al onze medewerkers.
  6. Kinderarbeid: we houden ons aan de regels omtrent arbeid conform Nederlandse wetgeving. We zijn kritisch ten aanzien van producten van buitenlandse komaf inzake kinderarbeid en we spreken partners aan op het niet accepteren van kinderarbeid voor het maken van producten.

 

Milieuzorg bij Royal Tea & Coffee Innovations

Bij RTCI streven we naar een minimale impact van de bedrijfsvoering op het milieu.

  • We hanteren hierbij minimaal wettelijke (Nederland) vereisten en passen vereisten toe van klanten, als deze standaarden eventueel verder gaan.

 Uitgangspunten zijn o.a. de volgende:

  • We streven naar het minimaliseren van afval. Hiertoe scheiden we zoveel mogelijk ons bedrijfsafval in karton, plastic en restafval. Deze stromen worden apart opgehaald en zoveel mogelijk hergebruikt.
  • We streven naar het verminderen van energiegebruik. Onnodig verbruik van met name stroom wordt zoveel mogelijk vermeden. Machines en verlichting worden uitgeschakeld indien er geen activiteiten plaatsvinden.
  • We streven naar continue verbetering op het gebied van materiaal- en grondstofgebruik. Op het gebied van verpakkingsmateriaal gebruiken we in toenemende mate bio-afbreekbare plastics. Op het gebied van grondstoffen kijken we actief naar beschikbaarheid van bijvoorbeeld Utz gecertificeerde producten.