Privacybeleid 2

Café du Jour B.V. - handelend onder de naam Café du jour, gevestigd aan Westgaag 94a, 3155DJ Maasland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Café du Jour B.V. geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken wij alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Café du Jour B.V. . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018 (herzien 10-5-2023), met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met:

info@cafedujour.nl
Westgaag 94a,
3155DJ Maasland

Cookies

Café du Jour B.V. gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Café du Jour B.V. gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt uw cookies zelf verwijderen in de instellingen van uw browser of u kunt bij uw eerste bezoek kiezen welke cookies wij wel en niet mogen gebruiken. Als u precies wilt zien welke cookie voor welke periode wij gebruiken, kunt u het beginscherm gebruiken - klik op aangepaste instellingen en klik op meer informatie voor een specifieke cookiegroep.

Dankzij cookies hoeft u niet bij elk bezoek aan onze site dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. Bovendien helpen cookies ons te begrijpen hoe u onze sites gebruikt en hoe we ze beter en klantvriendelijker kunnen maken. We gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast gebruiken we JavaScript. Daarmee kunnen we mooie dingen doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons. Zoals het onthouden van je winkelwagentje, of het tonen van eerder bekeken producten.

Cookies accepteren

Als je onze websites in volle glorie wilt gebruiken, moet je onze cookies accepteren.

Uw cookie-instellingen

We gaan zorgvuldig om met de informatie die we van u verzamelen. Hieronder kunt u opzoeken welke cookies wij gebruiken en waarom. U kunt ook marketingcookies toestaan of weigeren die worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren.

Door hier te klikken, kunt u een beschrijving zien van de cookies die we gebruiken en uw instellingen aanpassen.

Gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Magento & Snel.com

Onze webwinkel is ontwikkeld met Magento software, voor onze webhosting hebben wij gekozen voor Snel.com. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Snel.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Snel.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, diverse technische beveiligingsimplementaties en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van Mandrill/Mailchimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mandrill/Mailchimp. Mandrill/Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd ziet u de link 'uitschrijven'. Als u hierop klikt ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig beperken! Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door Mandrill/Mailchimp. Mandrill/Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mandrill/Mailchimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader informatie te delen met derden.

Ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Mandrill/Mailchimp. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mandrill/Mailchimp heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Wij gebruiken het platform Mollie om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met

derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor de onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Klarna

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kunnen afstemmen. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eigen privacyverklaring van Klarna.

Beoordelingen

Wij verzamelen beoordelingen via het platform Google Customer Reviews. Als u een recensie achterlaat via Google Customer Reviews, bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google Customer Reviews deelt deze informatie met ons zodat wij de review kunnen koppelen aan uw bestelling. Google Customer Reviews publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan Google Customer Reviews contact met u opnemen om uw recensie toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een recensie achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met Google Customer Reviews. Zij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen een recensie achter te laten. Google Customer Reviews heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google Customer Reviews behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening derden in te schakelen, waarvoor wij Google Customer Reviews toestemming hebben gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google Customer Reviews derden inschakelt.

Verzending en logistiek

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van QLS, MyParcel, DistriXL en DPD om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met een van deze vervoerders. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat één van deze partijen onderaannemers inschakelt, zullen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en Amazon. Als u via deze platforms een bestelling plaatst, delen Bol.com en/of Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Website Analytics

Wij werken samen met Google Analytics om tracking technologieën en remarketing diensten op onze website mogelijk te maken door het gebruik van eerste- en derde partij cookies. Om onder andere het gebruik van de website door gebruikers te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en de online activiteit beter te begrijpen. Door onze website te bezoeken geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie door Google Analytics.

Microsoft Clarity

Wij werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessie replay om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/veiligheidsdoeleinden en reclame. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, gaat u naar de privacyverklaring van Microsoft.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd rechtstreeks verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor gerichte marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om op een later tijdstip, anders dan op uw verzoek, contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor expliciet toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allemaal vertrouwelijk behandeld op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan Café du Jour B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek tot vergetelheid. Op basis van geldende administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus zolang de geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de door of namens ons verwerkte persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt inroepen.

Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën en afschriften van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden de ingevulde verzoeken bij, bij een verzoek om vergeten te worden beheren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en afschriften van gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U krijgt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U krijgt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U krijgt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die in onze opdracht door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van verzet en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Café du Jour B.V. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de verwerking van uw bezwaar. Indien uw bezwaar terecht is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken.

U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u meent dat dit wel het geval is, neem dan contact met ons op.

Leeftijdsbeperkingen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cafedujour.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt de meest recente versie echter altijd op deze pagina en in uw account.

Contactgegevens

Royal Coffee & Tea Innovations B.V
Westgaag 94A
3155DJ Maasland
Nederland

E info@RTCI.NL